Niedziela, 26 marca 2023Imieniny: Teodor, Emanuela, Larysa
 

Aktualności

Informacja Łowczego Koła

Koleżanki i Koledzy

W trosce o stan techniczny ambon myśliwskich, zostały one przydzielone pod opiekę

członkom i rezydentom naszego koła. Opieka ma polegać na monitorowaniu stanu

technicznego i w miarę potrzeby usuwania w własnym zakresie drobnych usterek .

Drobna usterka to np. wymiana szczebla w drabinie lub przybicie desek w poszyciu oraz zadbanie o schludny wygląd ambony jak i terenu wokół niej.

Natomiast poważne usterki jak np. naprawa poszycia dachu lub wymiana nośnych elementów ambony, należy zgłaszać natychmiast gospodarzowi danego obwodu, który zorganizuje prace gospodarcze w celu ich usunięcia

Niezależnie czy ambona jest nowa czy ma już kilka lat, czynności związane z opieką są identyczne i nie są związane z ustalonym limitem godzin do wykonania w ramach prac gospodarczych

W obecnym czasie ograniczeń, kontakt z naturą jest bezcenny, a ruch wskazany np. wyjazd

rodzinny na łono natury i w tym przypadku nożna połączyć te dwie rzeczy oraz wspólnie miło spędzić czas.

AMBONA – to wizytówka członków koła więc proszę o zadbanie o nie jak o własne.

                                                        Z myśliwskim pozdrowieniem - Darz Bór - Łowczy Koła.

Prace gospodarcze w sezonie 2020/21

Koleżanki i Koledzy

Z powodu ograniczeń w spotykaniu się w ramach walki z epidemią koronawirusa nie będzie ogłoszony plan prac gospodarczych, pozostaje natomiast obowiązek odpracowania i ich rozliczanie w systemie kwartalnym

Zapraszam do indywidualnego zgłaszania u gospodarzy obwodów, chęci odpracowania roboczogodzin w celu ustalenia miejsca i daty ich wykonania.

OBWÓD ŁOWIECKI nr. 35 – kol. Mądry Tomasz tel. 601 581 044

OBWÓD ŁOWIECKI  nr.133  -  kol. Dul  Andrzej    tel. 691 052 498

OBWÓD ŁOWIECKI nr 134 – kol. Czochara Andrzej tel. 668 676 217

                                                                                      Darz Bór - Łowczy Koła

instrukcja korzystania z elektronicznej książki wpisów na polowanie indywidualne

Instrukcja korzystania z „Ewidencji Polowań

Indywidualnych” (EPI)

Spis treści:

 1. Logowanie do systemu EPI oraz zmiana hasła (str. 2)

 2. Wygląd panelu elektronicznej książki (str.4)

 3. Dodawanie nowego wpisu przez myśliwego (str. 5)

 4. Odnotowanie zwierzyny pozyskanej (str. 9)

 5. Odnotowanie strzałów w przypadku braku pozyskania zwierzyny (str. 10)

 6. Anulacja polowania przez myśliwego (str. 11)

 7. Przegląd mapy rewiru (str. 11)

 8. Wpis przez aplikację na smartfon (str. 12)

 9. Wpis przez infolinię TeleEPI (str. 13)

 10. Bezpieczne wylogowanie z systemu (str. 14)

 1. Logowanie do systemu EPI

 1. W pasek przeglądarki internetowej wpisujemy link: http://www.epi24.pl/trop03/

 2. Wyświetlone zostanie główne okno strony EPI dla KŁ.Trop

 3. W celu zalogowania się do elektronicznej książki klikamy „Otwórz panel”.

 1. Po przejściu do panelu logowania w strefie Logowanie EPI – Ewidencja wpisujemy:

 1. W okienku Login: (Nazwisko Imię)

 2. W okienku Hasło: Trop401 (obecnie hasło otwarcia dla wszystkich użytkowników to: Trop401, po zalogowaniu się pierwszy raz należy to hasło zmienić. Zobacz pkt. 7.

Wybieramy jeden z aktualnych obwodów na którym chcemy polować, tzn. 35, 133 lub 134.

d. Następnie klikamy „Zaloguj”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Przy pierwszym zalogowaniu należy kliknąć w ikonkę obok nazwiska (wskazane czerwoną strzałką poniżej) a następnie uzupełnić i uaktualnić swoje dane (adres zamieszkania, adres email, aktualnie używany numer telefonu oraz pozostałe informacje). Jest to bardzo ważne dla prawidłowego i sprawnego funkcjonowania programu (wydawanie odstrzałów, rozliczenia z prac gospodarczych, rozliczeń ze skarbnikiem, otrzymywaniem informacji od zarządu itp.)

 

 

 1. Następnie należy zatwierdzić zmiany klikając w ikonę dyskietki

 

 1. Kolejnym krokiem jest zmiana hasła. Należy tego dokonać klikając w ikonę kłódki. W polu Aktualne hasło należy wpisać: Trop401 natomiast w polach Nowe hasło i Nowe hasło weryfikacja należy wpisać swoje nowe prywatne hasło (Minimum 6 znaków). Dzięki temu tylko myśliwy, właściciel konta będzie miał dostęp do swojego konta.

 

II. Wygląd panelu elektronicznej książki.

 1. Aktualnie obowiązujące komunikaty oraz inne informacje (WAŻNE)

 2. Ikona umożliwiające dodanie nowego wpisu.

 3. Ikona umożliwiająca wylogowanie z systemu.

 4. Ikona z możliwością zmiany hasła przez myśliwego.

 5. Pole z informacjami o osobie zalogowanej w systemie do odpowiedniego obwodu łowieckiego. Istnieje możliwość zmiany obwodu po rozwinięciu paska i wybraniu innego obwodu.

 6. Obszar panelu z najświeższymi wpisami.

 

III. Dodawanie nowego wpisu przez myśliwego.

 1. Dokonanie wpisu następuje poprzez kliknięcie ikonki „Dodaj nowy wpis”.

 2. Wyświetlone zostanie okno z informacjami które należy uzupełnić.

  1. w miejscu dodatkowe informacje o łowisku zawsze wybieramy „podchód”;

 

 1. Nieuzupełnienie godz. zakończenia polowania spowoduje automatyczne wpisanie przez system zakończenia o godz. 24:00 (istnieje możliwość poprawienie poprzez opcję „Zmień” na końcu danego wpisu w książce.

 2. Po dokonaniu czynności opisanych w pkt. 2 należy kliknąć pole „Zapisz”.

 3. Zatwierdzenie wpisu spowoduje jego dodanie do elektronicznej książki jako kolejny wpis. Od tego momentu dla myśliwego istnieje możliwość uzupełnienia informacji o: gatunek, ilość pozyskanej zwierzyny oraz ilość oddanych strzałów. Istnieje też możliwość zmiany terminu polowania oraz ewentualna rezygnacja z polowania. Dokonuje się tego poprzez klikniecie na „Zmień”.

 

 

 

Wpis z wykorzystaniem mapy możemy wykonać klikając na ikonę mapy ze szkłem powiększającym

Po otwarciu okna z mapami wybieramy godziny w jakich chcemy polować (w miejscu które wskazuje strzałka) a następnie klikamy na mapkę łowiska, na które chcemy dokonać wpisu. Ważne jest, aby wpisać godziny polowania przed kliknięciem w łowisko, dzięki temu na czerwono zostaną podświetlone łowiska które już są zajęte w godzinach, w których chcemy polować.

 

 

UWAGA!!! Istnieje możliwość wpisania na polowanie także innego myśliwego za pomocą swojego konta. Wystarczy tylko przy dokonywaniu wpisu w miejscu Nazwisko i imię (obowiązkowo w tej kolejności) oraz numeru odstrzału podać dane kolegi. Wówczas zostanie on wpisany do książki, a nasze nazwisko pojawi się jako osoba dokonująca wpisu.

Istnieje także możliwość dopisania się do łowiska, które jest już zajęte. Po skontaktowaniu się z myśliwym, który był zapisany na dane łowisko przed nami i po uzyskaniu jego zgody na przyłączenie się do polowania na tym samym łowisku, postępujemy jak przy standardowym wpisie. Zostaniemy jednak na początku zapytani przez system czy uzyskaliśmy zgodę na wpis do tego łowiska od wcześniej zapisanego kolegi.

Jeśli otrzymaliśmy zgodę zaznaczamy pole oznaczone strzałką na poniższym zdjęciu:

Jeśli takiej zgody nie otrzymaliśmy, klikamy Brak zgody, aby powrócić do wyboru innego łowiska.

Po zakończeniu polowania klikamy w przycisk Zmień przy naszym wpisie do książki

IV. Odnotowanie zwierzyny pozyskanej.

 1. Możliwość odnotowania ilości pozyskanej zwierzyny jest dostępna poprzez kliknięcie na „Zmień” na końcu rejestru wpisu myśliwego w elektronicznej książce

 

 1. Wyświetlone zostanie okno, które należy odpowiednio uzupełnić jak poniżej.

 

 

Pola „Przeznaczenie/waga tuszy” muszą być uzupełnione, w przeciwnym wypadku nie zapisuje się aktualizacja danych. Przeznaczenie tuszy zawsze należy uzgodnić z łowczym. Informację o przeznaczeniu i wadze, wpisywane w pola w/w nie są brane pod uwagę przy rozliczaniu tuszy. Dokonuje tego indywidualnie łowczy zgodnie ze stanem rzeczywistym. (Wpisane fikcyjne dane w celu odnotowania pozyskanej zwierzyny – nie będą brane pod uwagę).

W związku z „odkryciem”, że wszyscy użytkownicy mogą wpisać pozyskaną zwierzyną innemu koledze (nawet bez jego wiedzy), prosimy o wpisywanie tylko realnych rezultatów polowania i najlepiej, aby dokonywała tego tylko osoba, która dokonała pierwszej rejestracji. Wprowadzenie nieprawdziwych danych powoduje błędną rejestracje danych w systemie pozyskania zwierzyny w programie łowczego.

V. Odnotowanie strzałów w przypadku braku pozyskania zwierzyny.


Możliwość odnotowanie ilości strzałów w przypadku braku pozyskania zwierzyny jest możliwe przez kliknięcie „Zmień” na końcu wpisu myśliwego.

 1. Wyświetlone zostanie okno, które należy uzupełnić tylko o informacje na temat oddanych strzałów.

VI. Anulacja polowania przez myśliwego.

W przypadku, gdy myśliwy rezygnuje z polowania z powodu różnych zdarzeń, możliwe jest anulowanie polowania poprzez kliknięcie przy swoim wpisie pola „Zmień”. Nastąpi przekierowanie do okna, w którym należy zaznaczyć tylko pole „Anulowanie polowania” z „NIE” na „TAK”. Po zatwierdzeniu tej czynności wpis zostanie przekreślony w elektronicznej książce. Umożliwi to polowanie innemu myśliwemu w danym rewirze.

 

 

 

Wpis w książce zostanie skreślony, ale nadal będzie widoczny.

VII. Przegląd mapy rewiru.

 1. Myśliwy posiada możliwość zapoznania się z mapą poszczególnego rewiru (granice, ambony, las, drogi itp.). Możliwość taka dostępna jest w trakcie dokonywania wpisu do książki i wyborze „Miejsca wykonywania polowania” poprzez rozwinięcie paska i dokonaniu wyboru rewiru.

 1. Zmiana na inny numer łowiska spowoduje możliwość zapoznania się z mapą kolejnego łowiska.

VIII. Wpis przez aplikację na smartfon

 1. W zależności od posiadanego modelu telefonu ściągamy aplikację EPI24 – Elektroniczna Ewidencja Polowań z: Sklep Play - Google Play (system Android) lub z App Store (system iOS).

 2. Wpisujemy EPI24 i instalujemy aplikację w telefonie

 3. Otwieramy aplikację na stronie startowej

 4. Pokazuje się wersja demo i teraz należy wpisać

  1. Login: Nazwisko Imię

  2. Hasło: podać swoje hasło (hasło otwarcia to Trop401)

  3. Na polu „demo x 95” wpisać „trop03” – „trop03” powinno zastąpić słowo „demo”, po prawej stronie pokaże się też jeden z numerów obwodów Tropa.

 5. Kliknąć na „zaloguj” i przy pierwszym otwarciu pokaże się REGULAMIN, który trzeba zaakceptować (kliknąć na znaczek w prawym górnym rogu)

 6. Po zaakceptowaniu regulaminu pokażą się ikony jak na zdjęciu (str. 14)

 7. Przy następnych logowaniach obraz na smartfonie będzie wyglądał jak na zdjęciu (str. 13). Należy pamiętać, aby wybrać odpowiedni obwód: 35, 133 lub 134

Po zalogowaniu się do aplikacji możemy dokonać wpisu na polowanie w taki sam sposób jak (wcześniej opisany) wpis internetowy. Pierwszy wybór to klikniecie na: ikonę NOWY WPIS lub NOWY WPIS Z MAPY

IX. Wpis przez infolinię telefoniczną TeleEPI

Trzecią możliwością wpisu do ewidencji pobytu w łowisku jest wpis za pomocą infolinii. Aby było to możliwe, numer telefonu, z którego dzwonimy musi zostać wcześniej wprowadzony do systemu EPI24, dlatego tak ważne jest zaktualizowanie swoich danych w systemie.

Należy zadzwonić pod numer tel. 660 551 020 lub 660551021, a następnie postępować według instrukcji głosowych podawanych w słuchawce wybierając odpowiednie numery na klawiaturze telefonu.

Za pomocą TeleEPI można sprawdzić, które łowiska są wolne, dokonać wpisu, dokonać zakończenia polowania oraz anulować polowanie.

Dane dotyczące ilości oddanych strzałów czy też informacje na temat pozyskanej zwierzyny trzeba wprowadzić za pomocą Internetu lub aplikacji telefonicznej (smartfonem).

Dużym ułatwieniem jest to, że edycji naszego wpisu może również dokonać każdy myśliwy z koła, który ma w danej chwili dostęp do Internetu. Wpis wówczas zostanie poprawiony w systemie, dane o zakończeniu polowania, oddanych strzałach i pozyskanej zwierzynie zostaną zaktualizowane, a przy wpisie informacyjnie pojawi się nazwisko kolegi, który go edytował.

 

X. Bezpieczne wylogowanie z systemu.

W celu wyjścia z systemu EPI należy kliknąć ikonę „Wyloguj”.

 

Zaktualizowane mapy obw. 133 i 134

W zakładce "Obwody łowieckie" opublikowane są aktualne mapy obwodów łowieckich 133 i 134 z orientacyjnymi miejscami umieszczenia urządzeń łowieckich.

                                                                                        D A R Z    B Ó R

Elektroniczna książka wpisów na polowanie indywidualne

Zarząd koła informuje koleżanki i kolegów że z dniem 01.08.2018r. planowane jest wprowadzenie elektronicznej książki wpisów na polowania indywidualne. Administratorem programu jest kol. Maciek Speichert, który udziela szczegółowych  informacji   Tel. 665090987, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

                                                                            D A R Z   B Ó R

Poniżej krótka instrukcja :

 1. Należy wpisać adres strony: www.epi24.pl/trop03/

 2. Pokaże się Panel logowania.

 3. Należy nacisnąć „Otwórz panel”

 4. Pokażą się trzy możliwości logowania

 5. Tylko Logowanie EPI -Ewidencja jest dostępna do wpisu na polowanie indywidualne

 6. Należy wpisać nazwisko i imię (w tej kolejności)

 7. Następnie trzeba wpisać hasło: wszyscy otrzymali hasło: Trop401

 8. Następnie trzeba wybrać obwód, na który chcemy się wpisać

 9. Nacisnąć „Zaloguj”

 10. Teraz ukaże się strona z informacją kto, kiedy się logował. Powyżej tabeli są ikony które posiadają tekst informujący do czego one służą. Pierwsza z lewej służy do rejestracji pobytu w łowisku.

 11. WAŻNE: ikona "kłódka z kluczem " służy do zmiany hasła na takie jakie użytkownik sam wybierze. Proszę zmienić hasło aby nikt nie miał dostępu do Twojego konta.
 12. Koleżanki i koledzy,

  Dziękuję, za informacje i komentarze na temat programu EPI24.

  W związku z „odkryciem”, że wszyscy użytkownicy mogą wpisać pozyskaną zwierzyną innemu koledze (nawet bez jego wiedzy), prosimy o wpisywanie tylko realnych rezultatów polowania i najlepiej aby dokonywała tego tylko osoba, która dokonała pierwszej rejestracji. Wprowadzenie nieprawdziwych danych powoduje błędną rejestracje danych w systemie pozyskania zwierzyny w programie łowczego.

  Postaramy się we współpracy z EPI24 zmienić program tak, aby możliwość używania przycisku „Zmień” miała tylko pierwszy osoba rejestrująca polowanie.

  Życzę dalszego pomyślnego testowania EPI-Ewidencja.

  Darz Bór

  Mads (Maciek) Speichert

   
W marcu polujemy na:
Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
Tchórze i kuny
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Piżmaki
   
 


Źródło: http://www.pzlow.pl

Create by NETSEND Copyright © 2014 Koło Łowieckie nr 401 „Trop” we Wrocławiu