Poniedziałek, 15 kwietnia 2024Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli
 

Historia

 

Historia Wojskowego Koła Łowieckiego przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych sięga października 1945 roku kiedy to przy Szkole Oficerskiej Saperów w Przemyślu, spośród zawodników Sekcji Strzelectwa Myśliwskiego Wojskowego Klubu Sportowego "Pionier" wyodrębniła się grupa myśliwych, zakładając organizację o nazwie Koło Łowieckie "Saper".

Założycielami koła byli koledzy: Dobrowolski Henryk, Gruszecki Zdzisław, Grzesik Kazimierz, Kozłow Aleksy, Miller Kazimierz, Szeremeta Tadeusz, Szewczyk Jan

Ze względu na skomplikowaną sytuację polityczną, działalność koła była jednak mocno ograniczona.

W 1946 roku Szkoła, a wraz z nią koło łowieckie - przenoszą się do Wrocławia.

 

inne-1

 

W 1947 roku zostaje ono zalegalizowane w Polskim Związku Łowieckim i przyjmuje nową nazwę Koło Łowieckie "Odra".

Właśnie dzień 01.10.1947 przyjmuje się jako oficjalną datę założenia koła. W jego szeregi wstąpili wówczas doświadczeni myśliwi z Komendantem Szkoły gen.brygady Bronisławem Lubańskim na czele.

Koło dzierzawiło 4 obwody łowieckie: "Skokowa" - pow. Żmigród, "Wisznia Mała" - pow. Trzebnica, "Siemysłów" - pow. Brzeg i "Bąkowice" - pow. Lubin, obfitujące głównie w zwierzynę drobną. W sezonie łowieckim 1947/48 pozyskano 160 zajęcy, 35 bażantów, 224 kuropatwy 6 lisów. Podjęto też walkę z szerzącym sie kłusownictwem i szkodnikami.

W 1950r. rozkazem Ministra Obrony Narodowej zapoczątkowana została działalność Wojskowych Kół Łowieckich, a koło otrzymało nazwę "Wojskowe Koło Łowieckie nr. 401", a zarząd tworzyli koledzy: Gruszecki - przewodniczący, Szewczyk - łowczy, Górny - skarbnik, Miller - sekretarz.

W 1953r. koło podjeło działania mające na celu dzierżawę obwodów bliżej swojej siedziby co przyniosło efekt w postaci podpisania we wrześniu 1954r. nowych umów na obwody:  nr. 84 - Wisznia Mała (pow. Trzebnica), nr. 85 - Piotrkowiczki  (pow. Trzebnica) i nr.37 -  Chróstnik (powiat Lubin), gdzie z dziedzińca pałacu, którego ostatnim przedwojennym właścicielem była rodzina von Klitzing - wyruszano na łowy.

inne-3inne-1inne-1

 

 Sezon łowiecki 1956/57 był pierwszym który rozpoczynał się 1-go kwietnia, a kończył 31-go marca. Wprowadzono obowiazkowy udział myśliwych w treningach strzeleckich na nowej strzelnicy przy OSWInż. w każdy czwartek.

Rok 1960 przynosi wycofanie statutu Wojskowego Związku Łowieckiego, a koło ponownie zostaje przyporządkowane Polskiemu Związkowi  Łowieckiemu i przyjmuje nazwę "Trop".

Od tego momentu pełna nazwa koła to: Wojskowe Koło Łowieckie nr. 401 "Trop" przy Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu z zarządem w którego skład wchodzili koledzy: Okuniewski - przewodniczący, Dalecki - łowczy,   Sumisławski - skarbnik, Adziński - sekretarz. W 1962r. w zarządzie koła kol. Sumisławskiego zastąpił kol. Izdebski.

Sezon 1963/64 datuje planowanie i realizację odłowów zajęcy, których stan pogłowia wynosił wówczas około 3700szt. W pierwszym sezonie odłowiono 50 szt. zajęcy.

i-2   i-1 i-3

 

 

 

 

 

 

Jesienią 1963r. koło podpisało nowe 10-cio letnie umowy dzierżawne na obwody: nr.15 - Jemielno,  nr.93 - Pęgów,  nr.94 - Wisznia Mała  i  nr.97 - Szewce.

 

inne-1

 

W sezonie 1963/64 rozpoczęto kursy z zagadnień łowieckich dla słuchaczy szkoły, które prowadzono przez wiele lat. Nawiązano również współpracę ze szkołami w wyniku czego powstało 12 kół Ligi Ochrony Przyrody w miejscowościach: Szewce, Kryniczno, Strzeszów, Wisznia Mała, Piotrkowiczki, Miennice, Machnice, Głuchów Górny i Piastów. Duże zasługi w tej dziedzinie miał kol. Henryk Kwiecień.

inne-1

W 1965r.  decyzją  WZC  na  łowczego  koła  został  wybrany  kol. Jan Pląskiewicz, a pozostali członkowie starego zarządu zachowali swoje stanowiska na następną kadencję. Podpisano umowę na odłów zajęcy w sezonie 1965/66 w ilosci 300 szt. oraz przyjęto w szeregi WKŁ "Trop" członków WKŁ "Kaczor", które zlikwidowano ze względu na małą ilośc członków.

Sezon 1967/68 to pozyskanie pierwszych w kole dzików - z 3 zaplanowanych strzelono 2 w obwodzie nr.93, a w następnych sezonach zaczęto je pozyskiwać we wszystkich dzierżawionych obwodach.

Wsezonie 1968/69 koło zajęło 1-sze miejsce w wojewódzkim konkursie "Każde dziecko przyjacielem zwierząt" i otrzymało nagrodę w wys. 3000zł.

W maju 1969r. WZC wybrało nowe władze koła, ktorych przewodniczącym został kol. Kwiecień, łowczym kol. Pląskiewicz, skarbnikiem kol. Izdebski, a sekretarzem kol. Adziński. Na wniosek WZC - Kolegium Odznaczeń Zarządu Głównego PZŁ odznaczyło medalami   "Zasługi  Łowieckiej":    srebrnym  -   kol.  Juliusza   Okuniewskiego i brązowymi kolegów: Zbigniewa Adzińskiego, Piotra Izdebskiego i Jana Pląskiewicza.

W dniu 13.05.1970  zginął smiercią tragiczną wieloletni przewodniczący koła, zasłużony dla rozwoju łowiectwa płk. Juliusz Okuniewski.

W jubileuszowym 1972 r. WZC wybrało nowy zarząd na najbliższe 2-lata: kol. Kwiecień  -  przewodniczący,  kol. Pląskiewicz  - łowczy,  kol.  Izdebski - skarbnik i kol. Adziński - sekretarz, powołano również gospodarzy obwodów. Obchody 25-lecia koła odbyły się 21 października w sali klubu WSOWInż. na które zaproszono Komendę Szkoły i wielu gości - sympatyków łowiectwa.

inne-3inne-1

Nie zmienił się zarząd w sezonie 1974/75, a Walne Zgromadzenie wystąpiło z wnioskiem do Kapituły Odznaczeń PZŁ o nadanie "Medali Zasługi Łowieckiej", które otrzymali koledzy: Henryk Kwiecień, Mieczysław Mroczkowski, Zbigniew Adziński, Piotr Izdebski, Jan Pląskiewicz - srebrne i koledzy: Franciszek Danek, Franciszek Olipra i Wincenty Sęczkowski - brązowe. Zakupiono 300 szt. bażanta celem zasilenia dzierżawionych łowisk. Dobre wyniki uzyskiwała także drużyna strzelectwa myśliwskiego, którą reprezentowali koledzy: Szul, Rychel i Guc. Koło było także organizatorem VII Wojewódzkich Wiosennych Prób Polowych Wyżłów i Psów Małych Ras o którego organizacje dbali koledzy: Rychel, Pląskiewicz i Kwiecień. 

Rok 1975 przyniósł zmianę numeracji obwodów: nr.15 - bez zmian, nr.93 na 95, nr.94 na 96, nr.97 na 99. Kolejny raz koło zajęło 1-sze miejsce w konkursie Ligi Ochrony Przyrody.

1976 rok to kolejna zmiana numeracji obwodów powstała w wyniku nowego podziału administracyjnego  kraju  i  tak:  nr.15 na 77 - Leszno, nr.95 na 46,  nr.96 na 47  i nr.99 na 58 - Wrocław.
 Odłowiono 146 szt. zajęcy i zasilono łowiska bażantem w ilości 1010szt.

W październiku 1978 ze stanowiska łowczego zrezygnował kol. Pląskiewicz, a jego miejsce zajął kol. Stefan Guc.

Sezon 1978/79 to po raz pierwszy nie wykonany plan odłowu zajęcy - na planowanych 200, odłowiono tylko 60szt. Podpisano umowę dzierżawną z gminą Jemielno na użytkowanie zabudowań gospodarskich w m.Borki, wykonano remont wspólnymi siłami członków koła.

inne-1inne-2

 

 

 

 

 

 

W 1980 kol. Stefana Guca na stanowisku łowczego koła zastąpił kol. Zbigniew Murawa. Od tego sezonu notuje się znaczny wzrost pogłowia sarny i dzika i znaczny spadek pogłowia zajęcy, bażantów(pomimo zasiedleń) i kuropatwy. Rekordowego dzika o wadze 160kg pozyskał w obwodzie nr.77 - Jemielno, kolega Jerzy Rychel.

23.05. 1982 r. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium urzędujacemu zarządowi, a zmarłego  długoletniego sekretarza koła kol. Adzińskiego zastąpił kol. Balicki. Uroczyście uczczono jubileusz 35-lecia koła 20.11.1982 r. wystawnym balem myśliwskim na którym wielu kolegom wręczono odznaczenia łowieckie.

Podczas zbiorowego polowania w obwodzie nr.58 w dniu 17.12.1983r. pozyskano rekordową liczbę - 144 zające na 31 strzelb. W lipcu w Wałbrzychu zorganizowano z okazji 60-lecia PZŁ wystawę Sudeckiej Krainy Łowieckiej.

W 1984 r. wybrano na WZC nowy zarząd koła: kol. Murawa Zbigniew - przewodniczący, kol. Guc Stefan - łowczy, kol. Balicki Zbigniew - sekretarz i kol. Fryc Zygmunt - skarbnik. Przyjeto również plan budowy urządzeń łowieckich - na początek wybudowano 7 paśników i 4 ambony.  Po raz pierwszy w kole - decyzją Komendanta Szkoły polowania zbiorowe prowadzono w grupach, A - osby wojskowe, B - osoby cywilne. Rozpoczęli swoją przygodę z łowiectwem koledzy: Grzelak, Palczyński i Łopuszyński, a koło liczyło 58 członków.

W sezonie łowieckim 1985/86 wprowadzono obowiązkowy trening strzelecki przed rozpoczeciem sezonu na strzelnicy mysliwskiej. Na wystawie trofeów łowieckich w Brnie - złoty medal(139,45pkt.) zdobyły parostki rogacza, którego pozyskał kol. Jurek Rychel w obwodzie 46 - Pęgów. Walne Zgromadzenie zwiększyło liczbę członków zarządu koła o stanowisko v-ce przewodniczacego, którym został kol. Kostrzewa Ryszard, a stanowisko sekretarza objął kol. Kaczmarski Stanisław, który jesienią został przeniesiony słuzbowo i przekazał obowiązki kol.Krawiec Stanisław

40-lecie koła uczczono uroczystym zebraniem z udziałem Komendy Wyższej Szkoły Oficereskiej Inżynierii Wojskowej, członków Wojewódzkiej Rady Łowieckiej i przedstawicieli samorządów lokalnych.

inne-2

inne-2

 

Zorganizowano wystawę łowiecką, zawody strzeleckie i piknik na polanie leśnej w Wiszni Małej. Odznaczeni medalami "Zasługi Łowieckiej" zostali koledzy: złotym - Kwiecień Henryk, Pląskiewicz Jan, Izdebski Piotr, srebrnym - Mróz Stanisław, Guc Stefan, brązowym - Danek Włodzimierz, Gawior Józef, Grzegory Tadeusz, Merkułowski Zbigniew, Samonek Czesław, Sołtys Feliks, Ziętek Walerian, Krupiarz Jan, Rychel Jerzy.

W 1989 roku wybrano zarząd koła w składzie: prezes - kol. Kostrzewa Ryszard, z-ca prezesa kol. Fryc Zygmunt, łowczy - kol. Rychel Jerzy, sekretarz kol. Krawiec Stanisław, skarbnik - kol. Bomba Ryszard, a  komisję  rewizyjną  tworzyli  koledzy: Jaźwiński Andrzej, Pląskiewicz Jan i  Wojtyła Paulin

W 1991 roku otwarto w banku WBK konto koła i założono lokaty terminowe. Pozyskanie zwierzyny to: 13 jeleni, 74 dziki, 41 sarna - rogacz, 112 sarna - koza, 544 zające. Koło liczyło 66 członków i 9 kandydatów. Sezon łowiecki 1991/92 był rekordowym w pozyskaniu zwierzyny.

Jubileusz 70-lecia PZŁ obchodzono uroczyście w sali kongresowej PKiN w Warszawie. Ustanowiono z tej okazji "Medal Świętego Huberta" za zasługi w pielęgnowaniu polskiego łowiectwa. WKŁ "Trop" reprezentował kol. Ryszard Bomba. Na WZC wybrano zarząd w składzie - koledzy: Rychel Jerzy - prezes, Murawa Zbigniew - łowczy, Fryc Zygmunt - v-ce łowczy, Bomba Ryszard - skarbnik i kol. Popkowski Tadeusz - sekretarz

W 1994 roku WZC podjęło uchwałę o zakupie budynku byłej szkoły podstawowej w Bieliszowie, który po remoncie został oddany do użytku w dniu rozpoczęcia polowań zbiorowych w sezonie 1994/95, jako Dom Myśliwski "Gawra" z przeznaczeniem na bazę noclegowo - wypoczynkową dla myśliwych i ich rodzin. Położony w malowniczej miejscowości, gdzie można spotkać wyjątkowe okazy flory i fauny objęte ochroną Czwartego Obszaru Doliny Baryczy. Najaktywniejszym myśliwym tego sezonu uznano kol. Edwarda Łopuszyńskiego - wyóżniony wpisem do Kroniki WKŁ "Trop".

 

inne-1
 
 
 

 W m-cu kwietniu rozpoczynającym sezon 1995/96 WZC powołało nowy zarząd koła w poszerzonym składzie: kol. Sęczkowski Witold - prezes, kol. Jaźwiński Andrzej - v-ce prezes, kol. Fryc Zygmunt - łowczy, kol. Banaszewski Franciszek -  v-ce łowczy, kol. Bomba Ryszard - skarbnik, kol. Popkowski Tadeusz - sekretarz, i komisję rewizyjną: kol. Kostrzewa Ryszard, kol.Pląskiewicz Jan i kol.Murawa Zbigniew.  Zaczęto organizować polowania dewizowe - indywidualne na sarny-rogacze i zbiorowe na dziki, aby pozyskać środki finansowe niezbędne do funkcjonowania koła przy ciągle zwiększających się szkodach wyrządzanych przez dziki w uprawach płodów rolnych. Uchonorowany wpisem do kroniki koła został kol. Pląskiewicz Jan - najaktywniejszy myśliwy sezonu. W 1996 roku zbudowano i przekazano w darze mieszkańcom wioski Bieliszów - kapliczkę ku czci św. Huberta przy której celebrowane są msze święte z udziałem braci łowieckiej i mieszkańców.

 Fragment Mszy hubertowskiej przy kapliczce w Bieliszowie

 

ogólna-1
 

 1997 rok - lipiec to czas wielkiej powodzi, kóra zrobiła duże spustoszenie w pogłowiu zwierzyny w całym obwodzie nr.77. Po uzyskaniu zgody Ministerstwa Rolnictwa i Środowiska - koło w celu przywrócenia pogłowia zwierzyny łownej zbudowało Ośrodek Hodowli Zwierzyny w systemie półzamkniętym na obszarze 4ha, który otwarto w lipcu 1998 roku. Zasiedlenie dzikami w ilości 7 sztuk nastąpiło w miesiącu sierpniu. Wybudowano również wolierę w której hodowano bażanty, kuropatwy oraz dzikie króliki.

50-lecie koła to szereg imprez towarzyszących - takich jak koncerty muzyki myśliwskiej w wykonaniu myśliwych z Danii, pokazowe polowanie z sokołami prezentowane przez myśliwych z Niemiec, oraz Międzynarodowy Rajd Samochodów Terenowych.

WZC w roku 1998 wybrało na sekretarza koła kol. Krawiec Stanisław - który zastapił   kol. Tadeusza Popkowskiego.

1998 rok to zmiana granic i numeracji niektórych obwodów łowieckich. Obwód nr.58 został włączony do obwodu nr.46, nr.77 otrzymał numer 73, a nr.47 pozostał bez zmian.


W 2000 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków wybrano zarząd koła w składzie: kol.Sęczkowski Wincenty - prezes, kol. Jaźwiński Andrzej - v-ce prezes, kol. Fryc Zygm
unt - łowczy, kol. Palczyński Zbigniew - podłowczy, kol. Murawa Zbigniew - skarbnik, kol. Krawiec Stanisław - sekretarz, oraz komisję rewizyjną,  która rozpoczęła pracę w składzie - koledzy: Wystygło Andrzej, Pląskiewicz Jan, Popkowski Tadeusz

 

ogólna-1

 

W dniu 10.10.2002 roku z inicjatywy członków koła - Rada Gminy Jemielno podjeła uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o pow. 86ha w celu ochrony prawnej cennych przyrodniczo terenów pod nazwą "Kanał Świernia".

Z okazji 55-lecia koła Walne Zgromadzenie Członków podjęło postanowienie o fundacji sztandaru koła. Sztandar jest godłem - najważniejszym znakiem wyróżniającym daną organizację, jest najgodniejszym znakiem danej zbiorowości. Symbolizuje też ideę prawego łowiectwa, oraz godność zbiorową polskich myśliwych.

W dniu 08.05 2003 zmarł po cięzkiej chorobie kol. Jaźwiński Andrzej - wielce zasłużony dla koła popularyzator strzelectwa myśliwskiego, etyki i zwyczajów łowieckich.

W dniu 24.04.2004 Okręgowa Rada Łowiecka nadała Wojskowemu Kołu Łowieckiemu "Trop" we Wrocławiu sztandar ufundowany przez członków Koła, sympatyków łowiectwa,oraz zaprzyjaźnione firmy i instytucje. Aktu nadania dokonał Prezes ORŁ PZŁ we Wrocławiu - kol. Seniów Jacek.

inne-1inne-2inne-3

 

 

Poświęcenie sztandaru Koła odbyło się w Bazylice Mniejszej - Kościele Garnizonowym. we Wrocławiu.

 

inne-1

 

 WZC w 2005 roku wybrało na stanowiska: prezesa - kol. Sęczkowski Wincenty, łowczego - kol.Fryc Zygmunt, podłowczego - kol. Banaszewski Franciszek, skarbnika - kol. Murawa Zbigniew, sekretarza - kol. Krawiec Stanisław i członków zarządu - kol. Palczyński Zbigniew, kol. Blejder Ryszard i komisje rewizyjną w składzie - koledzy: Danek Włodzimierz, Kaczmarski Stanisław, Pisarek Czesław.

Wojewoda Dolnośląski Rozporządzeniem z dnia 22.12.2005 wprowadził nową numerację obwodów łowieckich województwa dolnośląskiego, pozostawiając granice bez zmian obwody otrzymały numery: 46 - nr.133,  47 - nr.134, a 73 - nr.35.

Pod koniec 1-go roku funkconowania zarządu rezygnację z funkcji podłowczego złożył kol. Banaszewski Franciszek.

28.05.2006r. na strzelnicy we Wrocławiu odbyły się VII Zawody w Strzelaniach Mysliwskich członków naszego koła w których udział wzięło 36 kolegów. W klasyfikacji generalnej najlepsi byli: kol. Grzelak Andrzej - 168pkt. kol. Dąbrowa Tomasz - 147pkt. kol. Mróz Andrzej - 143pkt. Zawody połączone były ze szkoleniem z zasad bezpieczeństwa na polowaniu.

Przy dużym zaangażowaniu kolegów myśliwych i kandydatów kol. Małgorzata i Mariusz Szymańscy w dalsze podnoszenie standartu DM "Gawra", wykonano nowe łazienki, wyremontowane zostały pokoje na parterze i kuchnia, oraz wymieniono instalacje centralnego ogrzewania. Pokoje zostały wyposażone w lepsze łóżka, a świetlica w stoły. Organizowano udane polowania dewizowe, dzięki którym sytuacja finansowa koła była zadawalająca.

W dniu 20.01.2008 zmarł po długiej walce z chorobą kol. Fryc Zygmunt - dlugoletni członek zarządu koła.

Zarzad koła powierzył pełnienie obowiazków łowczego koła do następnego WZC gospodarzowi obwodu łowieckiego nr.134 - kol. Czochara Andrzej

WZC w dniu 18.05.2008r. przyniosło zmianę zarządu koła w którego skład weszli: kol. Gawior Józef - prezes, kol. Zimoch Dariusz - łowczy, kol. Palczyński Zbigniew - v-ce łowczy kol. Szymczuk Tomasz - sekretarz, kol. Żmija Paweł - skarbnik, kol. Blejder Ryszard i kol. Łopuszyński Edward - członkowie. Wybrana została  komisja rewizyjna w składzie - koledzy: Danek Włodzimierz, Mróz Andrzej, Jaźwiński Daniel, Buszewski Robert, Kulon Władysław.

W dniu 25.02.2009 zmarł nagle  kol. Balicki Zbigniew

26.04.2009r. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium funkcjonującemu zarządowi, a stan osobowy koła wynosił 88 członków

W dniu 30.06.2009r. rezygnację z funkcji sekretarza złożył kol. Szymczuk Tomasz, a jego obowiązki przejął kol. Blejder Ryszard

Nieporozumienia wśród członków zarządu koła, doprowadzenie finansów na skraj przepaści, oraz nadszarpnięcie dobrego imienia koła spowodowały że część członków zarządu na WZC w dniu 25.04. 2010r nie otrzymało absolutorium.

Wybrany został nowy zarząd w składzie: kol. Grzelak Andrzej - prezes, kol. Zimoch Dariusz - łowczy, kol. Palczyński Zbigniew - v-ce łowczy, kol. Szymańska Małgorzata - skarbnik, kol. Blejder Ryszard - sekretarz

Komisję  rewizyjną  wybrano  w  składzie:  kol. Mróz Andrzej, kol. Jaźwiński Daniel kol. Kulon Władysław

Na  spotkaniu  w  czerwcu 2010 roku  po  szkoleniu  i  przystrzeliwaniu  broni         w Bieliszowie kol. Grzelak Andrzej - prezes koła wydał oswiadczenie iż obecny zarząd przejął obowiązki z wieloma nieprawidłowosciami, które powinny zostać wyjaśnione.

Na WZC w dniu 10.04.2011r. rezygnację z funkcji v-ce łowczego złożył kol. Palczyński Zbigniew, oraz z członka komisji rewizyjnej kol. Kulon Władysław

 Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o powiększeniu stanu osobowego komisji rewizyjnej do 5-ciu osób. W wyniku wyborów członkami zostali koledzy: Banaszewski Franciszek, Czochara Andrzej, Pisarek Czesław

 Funkcjonujący zarząd podjął bardzo zdecydowane działania mające na celu odbudowanie dobrych stosunków z rolnikami i poprawę funkcjonowania gospodarki łowieckiej w obw.35  Zakupione zostały pastuchy elektryczne i siatka leśna z których zostały wykonane ogrodzenia najbardziej zagrożonych upraw. Codziennny monitoring przy ogromnym zaangażowaniu kol. Szymańskiej,  kol. Łopuszyńskiego i wielu kolegów myśliwych - doprowadził do znacznego ograniczenia szkód w uprawach z czego były zadowolone obydwie strony.

 Zarząd powołał na p.o. v-ce łowczego odpowiedzialnego za obw.35 kol. Skrzypek Ludwik.

Rozpoczęta została modernizacja I-go piętra i piwnic DM "Gawra w Bieliszowie.    Wymieniony został także dach przy dużym udziale kandydatów na członków PZŁ - kolegów: Kapelańczyk Maciej i Wilk Marcin

 

ogólna-1
 
 

Walne zgromadzenie w dniu 27 maja 2012r. udzieliło absolutorium zarządowi i powołało: kol. Skrzypek Ludwik na v-ce łowczego koła, oraz komisję problemową do zbadania nieprawidłowości w zarządzaniu kołem w sezonach 2008/09 i 2009/10.     W skład komisji weszli koledzy: Bomba Ryszard, Kaczmarski Stanisław, Czyż Tadeusz, Czochara Andrzej, Wrona Adam

65-lecie koła obchodziliśmy 03.11.2012r. w "lesie bukowym" w Trzebnicy.

inne-2

inne-1inne-3

 

 24.04.2013 roku odbyło się w DM "Gawra" w Bieliszowie WZC w którym udział wzięło 47 koleżanek i kolegów. W nagrodę za duży wkład pracy w modernizację domku myśliwskiego, dobry wynik finansowy i poprawę warunków bytowania zwierzyny w obw.35 - WZ udzieliło zdecydowaną większością głosów absolutorium całemu zarządowi koła i przyjęło sprawozdanie komisji problemowej.

W dniu 07.08.2013r. zmarł długoletni członek koła kol. Gawior Józef Stanisław

 Sezon łowiecki 2013/14 rozpoczął się zdecydowanie mniejszym pozyskaniem dzików na polowaniach idywidualnych. Na dzień 01.10.2013r. było to około 1/3 pozyskania w analogicznych okresach lat ubiegłych.

Całkowicie odmiennie przedstawia się plan pozyskania jeleni. W obw. 35 - Bieliszów na dzień 15.10.2013r. został on wykonany w 90%. Jelenie byki pozyskali koledzy: Darek Zimoch i Ludwik Skrzypek

trofea naszych myśliwych-1

trofea naszych myśliwych-1

W dniu 13.10.2013r. na polowaniu zbiorowym rozpoczynającym sezon łowiecki 2013/14 składając uroczyste ślubowanie zostali przyjęci do grona polskich myśliwych jako członkowie naszego koła koledzy: Wilk Marcin, Kołdyj Dariusz, Kapelańczyk Maciej.

polowania zbiorowe-1
 

Hubertus 2013 - 09.11.2013 - polowanie w obwodzie 35 Bieliszów rozpoczęło się mszą św. polową celebrowaną przez zaprzyjaźnionego z naszym kołem proboszcza parafii Jemielno - również myśliwego ks. Zenona Bieleckiego, który wręczył na ręce prezesa kol. Andrzeja Grzelaka pamiątkowe zdjęcie z uroczystości obchodów 65-lecia koła.                     Ślubowanie złożyli i zostali przyjęci w szeregi WKŁ Trop   koledzy: Włodarski Zbigniew i Kowal Marcin.inne-1

 
 
inne-2

 

W dniu 24.11.2013 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła zwołane przez zarząd koła. Za złamanie zasad etyki i brak koleżeństwa został przez Walne Zgromadzenie wykluczony z koła kol. Żmija Paweł.

Polowanie Wigilijne odbyło się dnia 21.12.2013 w obwodzie łowieckim nr.35 Bieliszów. Prezes koła kol. Grzelak Andrzej i kol.ks. Bielecki Zenon złożyli wszystkim członkom koła serdeczne życzenia świąteczne. Królem polowania został kol. Palczyński Zbigniew który pozyskał jedynego zwierza - dzika, choć pokot mógłby być większy gdyby strzały króla pudlarzy kol. Ludwika Skrzypka były lepiej zmierzone. Polowanie zakończone zostało uroczystą kolacją wigilijną przygotowaną przez naszą kol. Kempowicz Grażynę.

 polowania zbiorowe-1

polowania zbiorowe-2polowania zbiorowe-3

 Polowanie zbiorowe w obw. 133 dnia 28.12.2013 odbyło się w niecodziennej scenerii jak na tą porę roku przystało. Termometry wskazywały nawet +12 stopni, a o śniegu mogliśmy tylko pomarzyć. Na pokocie było 9 dzików i lis.

Pierwsze polowanie zbiorowe w 2014 roku odbyło się dnia 04 stycznia w obwodzie 134. Na 40 strzelb pozyskano 14 dzików, a królem został kol. Buszewski Robert - 3szt. Polowanie sprawnie prowadzili koledzy: Skóra Mariusz i Szymański Mariusz przy pięknej słonecznej pogodzie (do +14 stopni C) i ładnie brzmiącej oprawie muzycznej zespołu sygnalistów pod batutą kol. Andrzeja Wystygło

W dniu 11.01.2014 w obw.35 Bieliszów zakończyliśmy sezon polowań zbiorowych - pierwszy w historii koła, kiedy wszystkie polowania odbyły się na czarnej stopie. Pozyskano 10 dzików i lisa na 30-tu uczestników łowów.
 

polowania zbiorowe-1 

polowania zbiorowe-11

 

 W dniu 27.04.2014 odbyło sie WZC w którym uczestniczyło 59 członków koła. Zdecydowaną większością głosów Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium urzędującemu zarządowi i zatwierdziło plan przedsięwzięc na sezon łowiecki 2014/15. Ważnym momentem było wręczenie wielce zasłużonemu dla koła kol. Zbigniewowi Murawie - Złotego Medalu Zasługi Łowieckiej.

walne zgromadzenia-21

 W dniach 24 - 27.04.2014 odbyły się w Miedzyrzeczu międzynarodowe zawody w strzelaniu długodystansowym w których kol. Tomasz Dąbrowa zajął II-miejsce w klasie Tactical Magnum uzyskując wynik 253 pkt. na 300 możliwych 

 
long shot-2
 
 

        W dniu 22.06.2014 zmarł długoletni członek koła kol. Kostrzewa Ryszard.


      W dniu 31.07.2014 zmarł długoletni członek koła kol. Półchłopek Eugeniusz

 

W sierpniowym polowaniu dewizowym na rogacze pozyskano 20 szt. w tym jednego o rekordowej wadze 653gr.

Koniec wwrześnia 2014 okazał się szczęsliwy dla kol. Skrzypek Maciej, który pozyskał w obw.35 pierwszego w swojej przygodzie z łowiectwem - jelenia byka

 zdjecia-2

trofea naszych mysliwych-1

 

 

 

             W dniu 30.09.2014 po ciężkiej chorobie odszedł do krainy wiecznych łowów kol. Gajek Wiesław.

 

Sezon polowań zbiorowych 2014/15 rozpoczęliśmy w dniu 09.11.2014 polowaniem "Hubertowskim" w obwodzie 35 Bieliszów. Królem polowania został kol. Banaszewski Franciszek - pozyskał 2 dziki i lisa. Na pokocie mieliśmy   7 dzików i 3 lisy.

Ślubowanie złożyli i zostali przyjęci na członków WKŁ "Trop" kol. Malak Dariusz       i kol. Rogalewicz Szymon.

 

polowania zbiorowe-9

 

 

Sezon polowań zbiorowych 2014/15 zakończyliśmy w obw. 35 Bieliszów 10.01.2015r. Na pokocie było 5 dzików które pozyskali koledzy: Wrona Adam - król polowania, Jaźwiński Daniel, Grzelak Andrzej, Kramarzewski Marcin i Dąbrowa Tomasz.

W dniu 21 luty 2015r. kol. Adam Wrona na    polowaniu    indywidualnym             w obwodzie 35 Bieliszów pozyskał dzika - odyńca o wadze 98kg, którego oręż został wyceniony na 113,05 pkt. co dało brązowy medal w punktacji CIC.

 

dzik Adama Wrony-1

 

 W dniu 19.04.2015 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła. Udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrano na kolejną kadencję Zarząd Koła w składzie: kol. Grzelak Andrzej - prezes, kol.Zimoch Dariusz - łowczy, kol. Skrzypek Ludwik - v-ce łowczy, kol. Szymańska Małgorzata - skarbnik, kol. Czyż Tadeusz - sekretarz, kol. Łopuszyński Edward - członek, kol. Wilk Marcin - członek, oraz Komisję Rewizyjną w składzie kol. Banaszewski Franciszek - przewodniczący, kol.Dorosz Czesław, kol. Kulas Arkadiusz, kol. Szulc Marian, kol.Kołdyj Dariusz - członkowie. Delegatami na Okręgowy Zjazd PZŁ zostali wybrani kol. Palczyński Zbigniew, kol. Wystygło Andrzej. kol. Mróz Andrzej, kol. Danek Włodzimierz, kol.Pisarek Czesław

To że obw. 35 Bieliszów oferuje wiele atrakcji udowodnił w lipcu 2015 roku kol. Palczyński Zbignew zamieniając na krótko strzelbę na wędkę

 

ryby kol. Zbyszka-1


W dniu 15.08.2015r
. w obwodzie 35 Bieliszów odbyły się I-sze zawody o Puchar Złotego Kaczora. Blisko 40-to stopniowy upał i bardzo niski stan wody nie były sprzymierzeńcami polowania, ale na rozkładzie było 5 kaczek. Pierwszym zdobywcą Pucharu Przechodniego został kol. Jaźwiński Daniel.

 

Kol. Banaszewski Franciszek na polowaniu indywidualnym w obw. 35 Bieliszów  w dniu 18.09.2015 podczas rykowiska pozyskał jelenia - byka o wadze wieńca                                  7,3 kg. wycenionego na 192 pkt. CIC

 

franek-3

                                                           franek-2

           franek-1       
   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
W dniu 28.10.2015r. po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do "krainy wiecznych łowów" długoletni członek koła - lekarz kol. Górski Zbigniew.

 

Sezon łowiecki 2015/2016 rozpoczęliśmy polowaniem "Hubertowskim" w dniu 07.11.2015r. w obwodzie łowieckim nr.35 w Bieliszowie. Tym razem skromny pokot  1 dzik i lis.

 

30.01.2016r. w obw. 35 Bieliszów zakończylismy sezon polowań zbiorowych - na pokocie : jeleń byk, 23 dziki i lis.

 

polowania zbiorowe-29

 

Królem sezonu 2015/16 został kol. Grzelak Andrzej - prezes koła pozyskał na polowaniach zbiorowych - jelenia byka i 16 dzików w tym dwa tryplety.                 

historia-1

historia-2

 

 Trypletami w tym sezonie mogą pochwalić się też koledzy: Skrzypek Maciek i Grzegorczyk Wiesław.


W dniu 09.07.2016r. zmarł długoletni członek koła kol. Bartniczak Waldemar.

 II-gie zawody o "Puchar Złotego Kaczora" odbyly się w obw.35 Bieliszów w dniu  20.08.2016r.  Na  pokocie  było  5 kaczek , a Puchar  powędrował  do  kol.Dąbrowa Tomasz, który upolował 2 kaczki.

W dniu 05.09.2016r. zmarł  bardzo  zasłużony  członek  naszego  koła  kol. Rychel Jerzy

Kol. Zimoch Dariusz pozyskał na polowaniu indywidualnym podczas rykowiska we wrześniu 2016r. w obw. 35 Bieliszów jelenia byka - myłkusa.

 

byk Darka-1
 
 
Polowanie "Hubertowskie" odbyło się  dniu 05.11.2016r. w obw. 35 Bieliszów. Na pokocie było 3 jelenie i 4 dziki. Królem polowania został kol. Szymański Mariusz który pozyskał trypleta jeleni - byka ,łanię i cielaka.                   
polowania zbiorowe-2
             
polowania zbiorowe-1
 
 
 
 
 

 

 

 

 W dniu 28.02.2017r. zmarł kol. Sęczkowski Wincenty.

W dniu 28.05.2017r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła na którym zrezygnowali z pełnionych funkcji: prezes - kol. Grzelak Andrzej i łowczy kol. Zimoch Dariusz. Jednocześnie Walne Zgromadzenie powierzyło pełnienie obowiązków: prezesa - kol. Szymańska Małgorzata, łowczego - kol. Skrzypek Ludwik, skarbnika - kol. Wilk Marcin, sekretarza kol. Czyż Tadeusz, oraz członka zarządu ds. odszkodowań łowieckich - kol. Łopuszyński Edward

W dniu 16.09.2017r. odbyły się obchody 70-lecia naszego koła. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym w Krynicznie, a nastepnie część oficjalna i zabawa w Starym Folwarku w Machnicach. Z tej okazji Rada Okręgowa PZŁ we Wrocławiu uchonorowała kolegów: Kotarski Ryszard, Pląskiewicz Jan, Wojtyła Paulin, Wyrwisz Józef medalami Zasłużonych dla Łowiectwa Wrocławskiego.

 

Polowanie Hubertowskie w dniu 04.11.2017r. odbyło się w obw.35 Bieliszów. Polowanie poprzedziła uroczysta msza św. celebrowana przez kol. ks. Zenona Bieleckiego w trakcie której poświęcony został obelisk z nazwiskami członków naszego koła którzy odeszli do "krainy wiecznych łowów". Do grona polskich myśliwych i członka naszego koła przyjęty został kol. Tomasz Mądry Na pokocie mieliśmy jelenia byka, łanię, 2 cielaki i 6 dzików.

zdjęcia-1

 

zdjęcia-3
 
 
 
Polowanie dewizowe na dziki odbyło się w dniach 23, 25 i 26.11.2017r.
we wszystkich obwodach dzierżawionych przez koło. Myśliwi dewizowi z Norwegii pozyskali 37 dzików co jest dobrym wynikiem przy zmniejszającym się stanie dzika.
 
 
 
Polowanie zbiorowe w dniu 30.12.2017r w obwodzie nr.133 wpisało się do historii koła niebywałym osiągnięciem kol. Artura Salomona, który w jednym pędzeniu strzelił 6 dzików
 
 
artur-1
 
 
W dniach 06 i 07.01.2018r. odbyło się polowanie integracyjne z kołem łowieckim "Las" Wrocław. W pierwszym dniu polowaliśmy na terenie zaprzyjaźnionego koła pozyskując 3 jelenie łanie, 4 jelenie-cielaki, 7 dzików, 1 sarnę i lisa. Królem pierwszego dnia został kol. Mariusz Szymański który pozyskał jelenia łanię i 2 jelenie-cielaki. W drugim dniu  polowanie odbyło się na terenie naszego koła w obw.35 Bieliszów gdzie pozyskaliśmy 1 jelenia-cielaka, 23 dziki i lisa,a królem został kolega z zaprzyjaźnionego koła
 
W dniu 08.08.2018r. rezygnację z funkcji sekretarza i członka zarządu złożył kol.Tadeusz Czyż
 
 
W dniu 16.09.2018r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła na którym to absolutorium nie uzyskał członek zarządu kol. Edward Łopuszyński i po głosowaniu  został osunięty z funkcji. WZ wybrało na prezesa koła - kol. Marusza Skórę, łowczego kol. Ryszarda Blejdera, sekretarza kol. Maćka Speicherta, członka zarzadu kol. Marcina Wilgę. Funkcję skarbnika zachował kol. Marcin Wilk, a dotychczas po.prezesa kol. Małgorzata Szymańska została członkiem zarządu. Rezygnację z członka zarządu złożył po. łowczego kol. Ludwik Skrzypek
Uzupełniony został skład komisji rewizyjnej i po rezygnacji kol. Darka Kołdyja  na człoka komisji został wybrany kol. Andzej Grzelak
 
16.11.2018r. odszedł do "krainy wiecznych łowów" długoletni członek koła kol.Wyrwisz Józef
 
W dniach 29.11. oraz 01. i 02.12.2018r. odbyło się polowanie dewizowe na którym pozyskano: w obwodzie nr.35 - jelenia łanię i 8 dzików, w obwodzie nr. 133 - 3 dziki i w obwodzie nr. 134 - jelenia byka i 13 dzików. Jest to pierwszy w historii koła - jeleń byk pozyskany w obwodzie nr. 134

 

historia-1
 
 
W dniu 02.06.2019r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków w którym uczestniczyło 45 koleżanek i kolegów. W wyborach uzupełniony został  skład zarządu koła. Walne Zgromadzenie zdecydowało że od dnia 02.06.2019r zarząd będzie funkcjonował w składzie: prezes - kol. Mariusz Skóra, łowczy - kol. Ludwik Skrzypek, v-ce łowczy - kol. Ryszard Blejder, v-ce łowczy - kol. Robert Pala, skarbnik - kol. Marcin Wilga, sekretarz - kol. Mads Speichert, członek zarządu - kol. Małgorzata Szymańska  
 
Z dniem 01.11.2019r. koleżanka Małgorzata Szymańska złożyła rezygnację z członka zarządu koła. 
 
W dniu 13.11.2019r. odszedł do krainy wiecznych łowów kol. Zbigniew  Pańczyszyn
   
Polowanie  "wigilijne" odbyło się 22.12.2019r. w obw. 35 Bieliszów w którym udział wzięli - 1 diana  i 32 kolegów myśliwych. Pozyskaliśmy jelenia byka - kol. Maciek Skrzypek - król polowania, jelenia łanię i 22 dziki                                                                                         
W dniu 15.08.2020r. w Bieliszowie - inauguracja sezonu na kaczki "VI Złoty Kaczor".
Indywidualne polowanie  w którym najlepszym okazał się kol. Marcin Kramarzewski pozyskując 2 szt.  
 
W dniu 27.09.2020 w Machnicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków które ze względu na COVID-19 było zebraniem sprawozdawczym gdyż kadencja zarządów kół łowieckich została przez Rząd RP przedłużona do czasu ogłoszenia końca pandemii. Wszyscy członkowie zarządu otrzymali absolutorium mimo iż komisja rewizyjna wnioskowała niejednogłośnie o jego nieudzielenie kol. Ludwikowi Skrzypkowi. Została przyjęta rezygnacja kol. Małgorzaty Szymańskiej a na członka zarządu wybrany został kol. Tomasz Szymczuk

 

 Z dniem 01.11.2020r. złożyli rezygnację z pełnionych funkcji: łowczy koła - kol. Ludwik Skrzypek i sekretarz koła - kol. Mads Speichert. W związku z powyższym zarząd powierzył funkcje: - sekretarza koła - kol. Tomaszowi Szymczukowi, łowczego koła - kol. Ryszardowi Blejderowi, oraz powołał kol. Andrzeja Wystygłę "do pełnienia funkcji w zakresie współpracy z sekretarzem koła".

Od dnia 01.12.2020r. pełnienie obowiązków łowczego koła - zarząd powierzył kol. Dariuszowi Zimochowi.

W dniu 04.09.2021 w Bieliszowie odbyło się indywidualne polowanie na kaczki - "VII Złoty Kaczor". Wśród 18-tu uczestników tylko kol. Tomasz Mądry mógł pochwalić się strzeloną kaczką

W dniu 12.09.2021 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła które powołało na funkcję - łowczego  kol. Dariusza Zimocha, oraz sekretarza kol. Michała Dula. Absolutorium nie uzyskał kol. Szymczuk Tomasz.


W dniu 22.11.2021 odszedł do krainy wiecznych łowów Kol. Jan Pląskiewicz


W dniu 17.07.2022  w wieku 53 lat odszedł do krainy wiecznych łowów - prezes koła Kol. Skóra Mariusz


W dniu 25.09.2022r. odbyło sie WZC Koła na którym został wybrany nowy zarząd Koła. Prezes - kol. Jaźwiński Daniel, łowczy - Kol. Zimoch Dariusz , v-ce łowczowie koledzy Blejder Ryszard, Pala Robert, sekretarz kol. Speichert Mads, skarbnik - kol. Malak Dariusz, członek zarządu kol. Pracowity Paweł.


W dniu 25.09.2022r. zmarł długoletni członek koła kol. Krawiec Stanisław


W miesiącu październiku 2022 roku w obwodzie nr.10 Bieliszów w ramach prac gospodarczych została wykonana nowa wiata. Powstała dzieki dużemu zaangażowaniu kolegów biorących udział w pracach oraz gospodarzowi obwodu kol. Tomaszowi Mądremu, który wsparł inwestycję również finansowo

obw.10-1obw.10-2

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 30.12.2022r. odszedł do "Krainy wiecznych łowów" kol. Danek Włodzimierz

Walne Zgromadzenie Członków Koła w dniu 16.04.2023r. wybrało na 5-cio letnią kadencję :   zarząd koła w składzie: prezes - kol. Jaźwiński Daniel,  łowczy - kol. Skrzypek  Ludwik,  v-ce łowczy - kol. Pala  Robert,  v-ce łowczy - kol. Blejder  Ryszard,  sekretarz - kol. Speichert  Mads,  skarbnik - kol. Malak  Dariusz, członek zarządu do spraw kontaktów - kol. Kramarzewski  Marcin.

komisję rewizyjną w składzie: przewodniczący - kol. Zimoch  Dariusz, członekowie- kol. Pracowity Paweł kol. Rudnicki Mariusz

delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów:  kol. Palczyński  Zbigniew,  kol. Wystygło  Andrzej,  kol. Speichert  Mads. kol. Zimoch  Dariusz

Stan osobowy koła na dzień 16.04.2023r. to 85 członków -  53 wzięło udział w WZC.

 W dniu 04.03.2024r odszedł do krainy wiecznych łowów kol. Wojtyła Paulin

 W kwietniu polujemy na:
Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
Piżmaki
do 15.04


Źródło: http://www.pzlow.pl

Create by NETSEND Copyright © 2014 Koło Łowieckie nr 401 „Trop” we Wrocławiu