Poniedziałek, 18 czerwca 2018Imieniny: Elżbieta, Paula, Marek

Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków WKŁ "Trop"

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego "Trop" we Wrocławiu zwołuje na dzień 30.06.2018r Walne Zgromadzenie Członków, które rozpocznie się o godz. 9.oo w świetlicy wiejskiej w Mienicach  ul. Lipowa 16.

Informację o porządku obrad otrzymają koleżanki i koledzy pocztą.

                                                                                                   D A R Z     B Ó R

Elektroniczna książka wpisów na polowanie indywidualne

Zarząd koła informuje koleżanki i kolegów że z dniem 01.07.2018r. planowane jest wprowadzenie elektronicznej książki wpisów na polowania indywidualne. Administratorem programu jest kol. Maciek Speichert, który udziela szczegółowych  informacji   Tel. 665090987, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

                                                                            D A R Z   B Ó R

Poniżej krótka instrukcja :

 1. Należy wpisać adres strony: www.epi24.pl/trop03/

 2. Pokaże się Panel logowania.

 3. Należy nacisnąć „Otwórz panel”

 4. Pokażą się trzy możliwości logowania

 5. Tylko Logowanie EPI -Ewidencja jest dostępna do wpisu na polowanie indywidualne

 6. Należy wpisać nazwisko i imię (w tej kolejności)

 7. Następnie trzeba wpisać hasło: wszyscy otrzymali hasło: Trop401

 8. Następnie trzeba wybrać obwód, na który chcemy się wpisać

 9. Nacisnąć „Zaloguj”

 10. Teraz ukaże się strona z informacją kto, kiedy się logował. Powyżej tabeli są ikony które posiadają tekst informujący do czego one służą. Pierwsza z lewej służy do rejestracji pobytu w łowisku.

 11. WAŻNE: ikona "kłódka z kluczem " służy do zmiany hasła na takie jakie użytkownik sam wybierze. Proszę zmienić hasło aby nikt nie miał dostępu do Twojego konta.
 12. Koleżanki i koledzy,

  Dziękuję, za informacje i komentarze na temat programu EPI24.

  W związku z „odkryciem”, że wszyscy użytkownicy mogą wpisać pozyskaną zwierzyną innemu koledze (nawet bez jego wiedzy), prosimy o wpisywanie tylko realnych rezultatów polowania i najlepiej aby dokonywała tego tylko osoba, która dokonała pierwszej rejestracji. Wprowadzenie nieprawdziwych danych powoduje błędną rejestracje danych w systemie pozyskania zwierzyny w programie łowczego.

  Postaramy się we współpracy z EPI24 zmienić program tak, aby możliwość używania przycisku „Zmień” miała tylko pierwszy osoba rejestrująca polowanie.

  Życzę dalszego pomyślnego testowania EPI-Ewidencja.

  Darz Bór

  Mads (Maciek) Speichert

   


Informacja

Łowczy Koła przypomina koleżankom i kolegom o konieczności okazywania odstrzelonej zwierzyny pobranej na użytek własny osobie do tego upoważnionej i dokonania wpisu w pozwoleniu do wykonywania polowania w rubryce 4.2

                                                                                         D A R Z    B Ó R

Roboczodniówki w sezonie 2018/19

Plan roboczodniówek w sezonie łowieckim 2018/19:

Obw. 133 - gospodarz kol. Dul Andrzej tel. 691 052 498

                   02.06, 16.06, 14.07, 28.07, 11.08.2018, (soboty)

Obw. 134 - po. gospodarz kol. Ludwik Skrzypek tel. 602 736 552

                  23.06, 07.07, 04.08, 18.08, 15.09.2018, (soboty)

Obw. 35   - gospodarz kol. Maciek Skrzypek tel. 602 155 232

                  02.06, 09.06, 23.06, 07.07, 18.08, 15.09.2018 (soboty)

Łowczy koła prosi koleżanki i kolegów o zgłaszanie uczestnictwa w pracach gospodarczych do czwartku włącznie u gospodarzy obwodów celem zaplanowania prac. Można odpracować roboczodniówki we wszystkich obwodach, a nie odpracowanie do dnia 15.09. 2018r. będzie skutkować naliczeniem koleżankom i kolegom kwoty ustalonej przez WZC

                                                                         D A R Z   B Ó R

                                                                                         Zarząd Koła

                 

 

 

Zmiany rozporządzeń Ministra Środowiska

Zarząd Koła informuje że opublikowano nowelizację  rozporządzeń

Ministra Środowiska w sprawach:

- rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

- określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

- ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

- szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Regulamin polowań)

1.Zmiany w Rocznych Planach Łowieckich i Wieloletnich Łowieckich Planach Hodowlanych

Zmiany w rozporządzeniu polegają na:
1) wyłączeniu z uwzględniania w rocznym planie łowieckim ubytków zwierzyny wynikających z dokonania odstrzału sanitarnego,
2) określeniu w rocznym planie łowieckim minimalnej, zamiast optymalnej, liczby dzików - to znaczy, że planowane będzie minimalne pozyskanie bez wskazania górnej granicy, co ograniczy formalności związane ze zwiększeniem planów pozyskania dzików
3) rozszerzeniu katalogu przypadków, w których możliwa jest zmiana rocznego planu łowieckiego również o podejrzenie możliwości wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,
4) rezygnacji z określania w rocznym planie łowieckim klas wieku w odniesieniu do samców zwierzyny płowej i zastąpienie ich podziałem na osobniki łowne i selekcyjne.

2.Zmiany okresów polowań na zwierzęta łowne

jelenie szlachetne:

 • łanie od 1 września do 15 stycznia
 • cielęta od 1 września do końca lutego

daniele:

 • byki od 1 września do końca lutego
 • łanie od 1 września do 15 stycznia
 • cielęta od 1 września do końca lutego

dziki:

 • dziki - wszystkie cały rok

szakale złociste:

 • od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok.

3. Zmiany na liście gatunków zwierząt łownych

 • na listę gatunków łownych został wprowadzony Szakal złocisty (Canis aureus)

UWAGA: odstrzał szakali złocistych rozpoczyna się od 1 sierpnia 2018 r.

4. Zmiany w Regulaminie polowań

 • termo i noktowizja dopuszczona do polowań na obszarach objętych restrykcjami  związanymi z obecnością wirusa ASF.( § 4)
 • Ponadto zmiany dotyczą § 7 i 21 rozporządzenia.

Więcej artykułów…

 1. Szakal złocisty

W czerwcu polujemy na:
Sarny:
kozły
Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Całość >>


Źródło: http://www.pzlow.pl