Czwartek, 20 lutego 2020Imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy
 

Aktualności

Zaktualizowane mapy obw. 133 i 134

W zakładce "Obwody łowieckie" opublikowane są aktualne mapy obwodów łowieckich 133 i 134 z orientacyjnymi miejscami umieszczenia urządzeń łowieckich.

                                                                                        D A R Z    B Ó R

Adres do korespondencji

UWAGA !!!

 Zarząd  WKŁ"TROP"  zwraca  się  z  prośbą  do  wszystkich  zainteresowanych          o korzystanie z niżej podanego adresu do korespondencji:

                                     W K Ł "TROP" we Wrocławiu

                                                   ul. Kwiatowa 13A

                                                55-093 KIEŁCZÓW

Zasady selekcji jeleni byków

Informujemy, że w przypadku kryteriów odstrzałów jeleni byków (tabela B jeleń szlachetny) na terenie okręgu wrocławskiego obowiązują kryteria przekazane w komunikacie z dnia 27 lipca 2018r. - Uchwała ORŁ dot. zmiany kryteriów oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego

 

zasady selekcji jeleni byków-1

 

procedura przepływu informacji: zarząd-członkowie koła

ZARZĄD KOŁA INFORMUJE KOLEZANKI I KOLEGOW OWPROWADZENIU
PROCEDURY PRZEPŁYWU INFORMACJI DO CZŁONKOW KOŁA


PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU WYPEŁNIENIA I DOSTARCZENIA DO SEKRETARZA KOŁA AKTUALNYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OŚWIADCZEŃ „RODO"


ZARZĄDOWI ZALEŻY NA TYM, ABY INFORMACJA DOCIERAŁA DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOŁA, DLATEGO TEŻ OSOBY, KTÓRE NIE DOSTARCZĄ WSPOMNIANYCH DOKUMENTOW BĘDĄ MIAŁY UTRUDNIONY DOSTĘP DO BIEŻĄCYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ŻYCIA KOŁA.


1. Ogólnie dostępne sposoby przekazywania informacji to:
a. List
b. Mail
c. SMS
2. Informacja listowna dotyczyć będzie statutowych informacji oraz ważnych spraw wymagających potwierdzenia odbioru.
3. Informacja mailowa (personalna) dotyczyć będzie pozostałych informacji (komunikatów) dotyczących spraw koła.
4. Na stronie internetowej zamieszczane będą też „kopie" informacji wysyłanej mailem oraz stałe pozycje jak dotychczas.
5. Uprasza się członków koła, którzy nie mają adresów mailowych o założenie takiego adresu. Obecnie około 35 członków koła w dalszym ciągu nie ma adresu mailowego, co znacznie ogranicza możliwość komunikowania się z nimi.
6. W szczególnych przypadkach osoby, które nie będą w stanie utworzenia adresu mailowego będą mogły dostać powiadomienie o aktualnych komunikatach które będą ukazywały się na
stronie internetowej. Komunikat zostanie wysłany SMS-em.

                                                                                      D A R Z   B Ó R

Zmiany na mapach w obw.133 i 134

Zarząd koła informuje koleżanki i kolegów że z dniem 01.08.2018r. zostają wprowadzone zmiany w granicach i numeracji niektórych rejonów polowań w obwodach 133 i 134:

                                     - obw. 133;

                                                        -rejon nr 13 zostaje włączony do rejonu nr.3

                                                        -rejon nr. 14c otrzymuje nr.13

                                                        -rejon 15 zostaje podzielony na rejony 15a i 15b których granicą jest droga od Strzeszowa (Młyn) do szpaleru i szpalerem do granicy z rej. nr.7 ( ciek wodny Ława)

                                                        -rejon nr.6 - granica z rej. nr.1 i 5 zostaje przesunięta na ciek wodny (Ława) od  przepustu przy granicy rejonów nr.2 i 15a do przepustu na drodze Ozorowice - Pęgów

                                                        -rejon nr.5 zostaje pomniejszony o część pomiędzy ciekiem wodnym Ława a drogą Ozorowice - Pęgów

 

                                      - obw. 134:

                                                       -rejon nr.1a otrzymuje nr.14

                                                       -rejon nr.1b otrzymuje nr.15

Zmiany wprowadzone na mapach w zakładce "Obwody Łowieckie"

                                                                                                       D  A  R  Z      B  Ó  RW lutym polujemy na:
Jelenie szlachetne:
byki i cielęta
Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
Muflony:
tryki

Całość >>


Źródło: http://www.pzlow.pl

Create by NETSEND Copyright © 2014 Koło Łowieckie nr 401 „Trop” we Wrocławiu