Poniedziałek, 27 maja 2019Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan

Aktualności

Prenumerata czasopism o tematyce łowieckiej

Koleżanki i koledzy zainteresowani prenumeratą czasopism o tematyce łowieckiej proszeni są o kontakt z kolegą sekretarzem koła

                                                           D A R Z   B Ó R

Informacja o konieczności wymiany legitymacji PZŁ

Szanowne koleżanki i koledzy

Informujemy wszystkich członków koła, którzy nie wymienili legitymacji na nowy typ, że za kilka miesięcy mija termin wymiany legitymacji PZŁ. Od przyszłego roku wszystkie „stare” legitymacje automatycznie stracą swoją ważność.

Dlatego też koniecznym jest, aby jak najszybciej złożyć wniosek o otrzymanie nowej legitymacji poprzez wysłanie aktualizacji danych osobowych do właściwego ZO PZŁ. Do wypełnionego formularza, należy załączyć 1 zdjęcie biometryczne (kolorowe, paszportowe, na białym tle).

Druki formularza można otrzymać w ZO PZŁ lub u kol. Andrzeja Czochary tel. 668676217.

                                                                                         Darz Bór

 

Zasady selekcji jeleni byków

Informujemy, że w przypadku kryteriów odstrzałów jeleni byków (tabela B jeleń szlachetny) na terenie okręgu wrocławskiego obowiązują kryteria przekazane w komunikacie z dnia 27 lipca 2018r. - Uchwała ORŁ dot. zmiany kryteriów oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego

 

zasady selekcji jeleni byków-1

 

procedura przepływu informacji: zarząd-członkowie koła

ZARZĄD KOŁA INFORMUJE KOLEZANKI I KOLEGOW OWPROWADZENIU
PROCEDURY PRZEPŁYWU INFORMACJI DO CZŁONKOW KOŁA


PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU WYPEŁNIENIA I DOSTARCZENIA DO SEKRETARZA KOŁA AKTUALNYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OŚWIADCZEŃ „RODO"


ZARZĄDOWI ZALEŻY NA TYM, ABY INFORMACJA DOCIERAŁA DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW KOŁA, DLATEGO TEŻ OSOBY, KTÓRE NIE DOSTARCZĄ WSPOMNIANYCH DOKUMENTOW BĘDĄ MIAŁY UTRUDNIONY DOSTĘP DO BIEŻĄCYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ŻYCIA KOŁA.


1. Ogólnie dostępne sposoby przekazywania informacji to:
a. List
b. Mail
c. SMS
2. Informacja listowna dotyczyć będzie statutowych informacji oraz ważnych spraw wymagających potwierdzenia odbioru.
3. Informacja mailowa (personalna) dotyczyć będzie pozostałych informacji (komunikatów) dotyczących spraw koła.
4. Na stronie internetowej zamieszczane będą też „kopie" informacji wysyłanej mailem oraz stałe pozycje jak dotychczas.
5. Uprasza się członków koła, którzy nie mają adresów mailowych o założenie takiego adresu. Obecnie około 35 członków koła w dalszym ciągu nie ma adresu mailowego, co znacznie ogranicza możliwość komunikowania się z nimi.
6. W szczególnych przypadkach osoby, które nie będą w stanie utworzenia adresu mailowego będą mogły dostać powiadomienie o aktualnych komunikatach które będą ukazywały się na
stronie internetowej. Komunikat zostanie wysłany SMS-em.

                                                                                      D A R Z   B Ó R

Zmiany na mapach w obw.133 i 134

Zarząd koła informuje koleżanki i kolegów że z dniem 01.08.2018r. zostają wprowadzone zmiany w granicach i numeracji niektórych rejonów polowań w obwodach 133 i 134:

                                     - obw. 133;

                                                        -rejon nr 13 zostaje włączony do rejonu nr.3

                                                        -rejon nr. 14c otrzymuje nr.13

                                                        -rejon 15 zostaje podzielony na rejony 15a i 15b których granicą jest droga od Strzeszowa (Młyn) do szpaleru i szpalerem do granicy z rej. nr.7 ( ciek wodny Ława)

                                                        -rejon nr.6 - granica z rej. nr.1 i 5 zostaje przesunięta na ciek wodny (Ława) od  przepustu przy granicy rejonów nr.2 i 15a do przepustu na drodze Ozorowice - Pęgów

                                                        -rejon nr.5 zostaje pomniejszony o część pomiędzy ciekiem wodnym Ława a drogą Ozorowice - Pęgów

 

                                      - obw. 134:

                                                       -rejon nr.1a otrzymuje nr.14

                                                       -rejon nr.1b otrzymuje nr.15

Zmiany wprowadzone na mapach w zakładce "Obwody Łowieckie"

                                                                                                       D  A  R  Z      B  Ó  R


W maju polujemy na:
Sarny:
kozły od 11.05
Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Całość >>


Źródło: http://www.pzlow.pl