Czwartek, 12 grudnia 2019Imieniny: Joanna, Aleksandra, Dagmara

Aktualności

Zmiany na mapach w obw.133 i 134

Zarząd koła informuje koleżanki i kolegów że z dniem 01.08.2018r. zostają wprowadzone zmiany w granicach i numeracji niektórych rejonów polowań w obwodach 133 i 134:

                                     - obw. 133;

                                                        -rejon nr 13 zostaje włączony do rejonu nr.3

                                                        -rejon nr. 14c otrzymuje nr.13

                                                        -rejon 15 zostaje podzielony na rejony 15a i 15b których granicą jest droga od Strzeszowa (Młyn) do szpaleru i szpalerem do granicy z rej. nr.7 ( ciek wodny Ława)

                                                        -rejon nr.6 - granica z rej. nr.1 i 5 zostaje przesunięta na ciek wodny (Ława) od  przepustu przy granicy rejonów nr.2 i 15a do przepustu na drodze Ozorowice - Pęgów

                                                        -rejon nr.5 zostaje pomniejszony o część pomiędzy ciekiem wodnym Ława a drogą Ozorowice - Pęgów

 

                                      - obw. 134:

                                                       -rejon nr.1a otrzymuje nr.14

                                                       -rejon nr.1b otrzymuje nr.15

Zmiany wprowadzone na mapach w zakładce "Obwody Łowieckie"

                                                                                                       D  A  R  Z      B  Ó  R


W grudniu polujemy na:
Jelenie szlachetne:
byki, łanie i cielęta
Jelenie sika:
byki, łanie i cielęta
Daniele:
byki, łanie i cielęta

Całość >>


Źródło: http://www.pzlow.pl