Aktualności

Prace gospodarcze w sezonie 2020/21

Koleżanki i Koledzy

Z powodu ograniczeń w spotykaniu się w ramach walki z epidemią koronawirusa nie będzie ogłoszony plan prac gospodarczych, pozostaje natomiast obowiązek odpracowania i ich rozliczanie w systemie kwartalnym

Zapraszam do indywidualnego zgłaszania u gospodarzy obwodów, chęci odpracowania roboczogodzin w celu ustalenia miejsca i daty ich wykonania.

OBWÓD ŁOWIECKI nr. 35 – kol. Mądry Tomasz tel. 601 581 044

OBWÓD ŁOWIECKI  nr.133  -  kol. Dul  Andrzej    tel. 691 052 498

OBWÓD ŁOWIECKI nr 134 – kol. Czochara Andrzej tel. 668 676 217

                                                                                      Darz Bór - Łowczy Koła